Loodusväärtused

Juba 2000. aastal sündis idee ühendada olemas olevad rajad ja peatuspaigad ühtseks trassiks ja luua sedasi üks ühine matkatee Eesti ühest äärest teise. Tänaseks on sellest ideest sündinud matkateede võrgustik, mille võimalusi naudivad aastas paljud kohalikud, aga ka välismaised loodusnautlejad.

Koos järgmisel aastal valmiva kolmanda haruga ulatub matkatee kogupikkus ligi 2000 kilomeetrini, pakkudes nii võimalust Eestit risti-põiki tundma õppida. 

Matkatee äärde jääb palju looduskauneid kohti ja eri-ilmelisi maastikke. Puutumatud kaitsealad vahelduvad majandusmetsadega, laiad külavaheteed kitsaste metsikute radadega. Raja äärde jäävad rohkem ja vähem tuntud paigad, nende seas ka meie kõige-kõige erilisemad loodusväärtused nagu Suur Munamägi, Põhja-Eesti pankrannik, Peraküla laulva liivaga rannad, Eesti sügavaim järv Rõuge Suurjärv, rahvusvahelist tuntust kogunud Rummu karjäär, Piusa jõe ürgorg kõrgete liivakivimüüridega, Soomaa rabamassiivid ning taasmetsastatud põlevkivi karjäärid Ida-Virumaal.

Vaata galeriid loodusväärtustest!